Om RENTHAL som företag...

Vår huvudinriktning är personaluthyrning inom industri och byggsektorn i huvudsak men åtar oss gärna andra projekt inom legotillverkning och service.

Vi har en bred kompetensbas och ett flexibelt arbetsmönster för att tillgodose varje kunds  krav och arbetsschema .

 

  • Vi har utfört projekt från Stavanger i norr till Johannesburg i söder

  • Med över 20 års erfarenhet så har vi bred kompetens men också en ödmjukhet för varje uppdrag vilket är särskilt viktigt vid möte med andra kulturer och arbetssätt.

    Vi garanterar vår kvalité och vår ambition mot ett lyckat samarbete.

    Väl mött.
    Dan Persson

    Renthal.