Vi utför legotillverkning, fåstyck eller serietillverkning.

Allt efter era önskemål. Vi kan även hjälpa till med idé och utveckling av objekt.

 "Det enklaste oftast är det mest geniala"

  • Vid lego tillverkning ger vi gärna feedback på konstruktioner och design

  • Vi kan svarvning, fräsning, svetsning, gnistring, blästring, lackering.

  • Vi utför antingen arbetet själva eller i vårt nätverk.

  • kontroll efter era specifikationer.